جالب ترین ها

باراد خواننده و روز تولد + عکس

ﺯﻳﺎﺩ اﻫﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺴﺘﻢ. ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪﻡ و ﺭﻭﺯ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻳﺠﻮﺭاﻳﻲ ﺩﻟﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ ﭼﻮﻥ ﺟﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ

ﻋﺰﻳﺰاﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﺎﺭﻡ ﻧﻴﺴﺘﻦ ﺗﻮ اﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺲ ﻣﻴﺸﻪ. ﻭﻟﻲ ﺧﻮﺏ ﺳﻪ ﺗﺎ اﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ

ﺯﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪﻥ اﻳﻦ ﻛﻴﻚ و ﮔﻞ ﺯﻳﺒﺎ ﺭﻭ ﻭاﺳﻢ ﺁﻭﺭﺩﻧﻮ ﻛﻠﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﺮﺩﻥ. ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻳﻦ

ﭘﺴﺖ اﺯﺷﻮﻥ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻢ.ﺩاﺷﺘﻨﺸﻮﻥ اﻓﺘﺨﺎﺭه.❤❤❤🌹🌹🌹🙏🙏🙏


برچسب ها

مطالب پیشنهادی ایرانیا که شاید مفید باشند برای شما

نظر شما در مورد این مطلب : (پس از نوشتن نظر برای ثبت به سوال امنیتی زیر پاسخ دهید جهت تشخیص شما از رباط)