جالب ترین ها

عوض کردن ادمین چنل تلگرام بدون نیاز به واگذاری اکانت – جدید 2017

عوض کردن ادمین چنل تلگرام بدون نیاز به واگذاری اکانت – جدید 2017

Instead, the cable channel without the need to assign admin account – NEW 2017

قابلیت جدیدی که تلگرام در سال 2017 به این پیام رسان اضافه خواهد کرد که در روند

خرید و فروش کانال‌ ها تسهیل می‌شود.

تلگرام در چند روز آینده امکان تغییر ادمین اصلی کانال‌ ها و گروه‌ها را دارد

بدون نیاز به تغییر شماره میسر می کند.