جالب ترین ها

آموزش رقص زومبا در تهران در سال 96

آموزش رقص زومبا در تهران و در شهر های اصفهان و تبریز در سالن های ورزشی بسیار رواج پیدا کرده

اما طی اخباری ناگهانی در سال 1396 این نوع ورزش ایروبیک یا به نوعی رقص برزیلی جدید ممنوع شد.

Zumba dance training in Tehran 96

فدراسیون ایروبیک و ورزش های همگانی ایران آموزش و تمرین رقص زومبا در کلیه ی سالن های ورزشی تهران

و شهرستان ها را در سراسر ایران ممنوع اعلام کرد.

هنوز اخباری مبنی بر گرفتن این تصمیم منتشر نشده است.