جالب ترین ها

برند توپ طلا 2017 کیست ؟ رونالدو یا مسی

برند توپ طلا 2017 کیست ؟ رونالدو یا مسی

Who are the Ballon d’Or in 2017? Ronaldo or Messi

در این سالها وقتی اسم از توپ طلا در ورزش فوتبال شده و بهترین بازیکن جهان که البته این دو در چند سال

اخیر مشترک بودن و امسال یعنی سال 2017 میلادی مجله فرانس فوتبال به تنهایی به انتخاب

برترین بازیکن دو هزار و هفده می پردازد که حتی همین مجله چندی پیش پیش بینی ای نیز انجام

داد که چه کسی فاتح این جایزه است که با هم در ادامه برسی میکنیم این موارد …