جالب ترین ها

دانلود رایگان کتاب رموز گنج ها با لینک مستقیم

دانلود رایگان کتاب رموز گنج ها با لینک مستقیم

مفاهیم علایم و نشانه ها در گنج یابی ،رموز گنج های پنهان در این کتاب

معنای نمادهای مختلف، معنی نمادزن،معنی نماد عقرب،معنای نماد عقاب در گنج هاْ،معنای نماد تیر و کمان،معنای نماد زین اسب(پالان}،معنای نماد مثلث،معنای نماد لاک پشت و توضیح علامت های مختلف که دانستن معنای آنها میتواند راهنمای خوبی برای شما باشد.