جالب ترین ها

ثبت نام کارت اهدای اعضا و دریافت سریع کارت 1396 – 1397

آموزش و طریقه ثبت نام کارت اهدای اعضا و دریافت سریع کارت 1396 – 1397

Sign organ donation cards and get quick Card 1396 – 1397

یکی از فرهنگ سازی های مناسبی که وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران در طی این

چند سال گذشته انجام داده ، جا انداختن فرهنگ اهدای عضو بوده به این ترتیب بیمارانی که دیگر

توان زندگی ندارند و به اهدا کردن اعضای مفید خود به کسانی می پردازند که به آنها حیات می دهد.

از این سو ما در رسانه ایرانیا تصمیم گرفتیم که آموزش ثبت نام و دریافت این کارت را به شکل جدید 96 از

طریق سایت ثبت نام کارت اهدای عضو – ehda.ir به شما عزیزان بدهیم.