جالب ترین ها

آموزش پخت حلوا جنوب با شیره خرما

آموزش پخت حلوا جنوب با شیره خرما

یکی از غذا ها و یا بهتره بگیم دسر های که جنوبی ها بخوبی طریقه پخت اون

رو بلدن حلوا جنوب هست که با شیره خرما واقعآ خشمزه میشه ، در ادامه من

آموزش بخت این نوع هلوای جنوب رو براتون قرار دادم.