جالب ترین ها

حرف های تند تتلو خطاب به طرفدارانش در شبکه های اجتماعی

حرف های تند امیر تتلو خطاب به دنبال طرفدارانش در شبکه های اجتماعی

در ادامه واکنش امیر حسین مقصودلو ملقب به تتلو را در واکنش به حرف های مردم در مورد دو روی ای که

وی را متهم کردند مشاهده کنید. تغییر تا این حد بسیار جالب توجه است !

نقل شده از صفحه ی مجازی رسمی امیر تتلو توسط ایرانیا