جالب ترین ها

عکس : تعمیر تور ماهیگیری در شهر ناخون سی تاممارات واقع در جنوب تایلند

عکس : تعمیر تور ماهیگیری در شهر ناخون سی تاممارات واقع در جنوب تایلند

عکس امروز نشنال جئوگرافیک اعضای یک خانواده در حال تعمیر تور ماهیگیری در شهر ناخون سی تاممارات واقع در جنوب تایلند را نشان می‌دهد. در این تصویر ادوات کار را در دستان این خانواده می‌بینید و مادر در حال آموزش تعمیر تور ماهیگیری به فرزندانش است.