جالب ترین ها

غذاهایی که کابوس شبانه ایجاد میکنند!

غذاهایی که کابوس شبانه ایجاد میکنند!

خوردنی هایی که موجب کابوس شبانه می شوند

کابوس شبانه و بی خوابی می تواند ریشه در عوامل جسمی و روحی باشد ، بخشی از عوامل جسمی تغذیه است که براساس گفته کارشناسان مصرف برخی از مواد غذایی برای شام موجب دیدن کابوس می شود.

این خوراکی هارا نخورید باعث کابوس شبانه می شوند