جالب ترین ها

کد سخا چیست + لیست کد سخا نظام وظیفه

کد سخا چیست + لیست کد سخا نظام وظیفه

کد سخا نظام وظیفه + روش استفاده

سخا = سامانه خدمات الکترونیکی نظام وظیفه

کد سخا (قابل دریافت در خدمات الکترونیک پلیس + 10)

  کد سخا تنها یک شناسه است مختص به شما در سازمان نظام وظیفه بوده و ربطی به ارگان خدمت و کد آموزشی شما ندارد. از کد سخا به همراه شماره ملی برای ورود به سایت نظام وظیفه استفاده کنید و شرایط اعزام،امریه، تعویض کارت و…را مشاهده نمایید

همچنین با استفاده از کد ملی و کد سخا وضعیت خرید سربازی و یا اعزام خودتون رو دریافت نمایید.