جالب ترین ها

عکس جدید مریم معصومی و دست نوشته اش در روز انتخابات

عکس جدید مریم معصومی و دست نوشته اش در روز انتخابات

Photo Mary Immaculate and her writing on election day

مدتى ست بی تفاوت شده ام
به همه چیز…
به همه آنچه در من انگیزه ِ رسیدن بوده است
نمیدانم…!
گاهی فکر میکنم گم شده ام در این دنیا دگر نمیدانم چه میخواهم یا حتی چه چیز مرا خوشحال میکند!
تا پیدا شدنم چقدر دیگر باید دست و پا بزنم ؟!؟ نمیدانم!
گاه دلم میخواهد به عقب تر بروم و مسیر زندگی ام را از همان دورراهى ، سمتِ عکسش بپیچم و گاه در جوابش با لبخندى تلخ در دلم
زمزمه کنان میگویم مگر میتوانستی دختر!؟
روزگارِ عجیب غریبی را گذرانده ام تا این سن..فکر میکنم شنیدنى باشد اما گفتنش از حوصله من کمی خارج است،..اما
مدتی ست به نگارشش فکر میکنم و حتى مقداری از آن لحظات را روى کاغذهاى سفیدم یادآوری میکنم…
و گاه از خودم میپرسم
آیا اینجا همان جایی بود که تو میخواستى بایستى؟!؟
جوابش معلوم است برایم
بارها و بارها در مغزم تکرار میکنم
که نه .
اینجا آن جایی نبود که از کودکی برایش نقشه ها کشیدم…
من جایی رامیخواستم که بتوانم حرف تمام زنانِ سرزمینم را
با ادلهِ محکم بزنم و همیشه باهم ،یک صدا دست در دستِ هم
به زن بودنمان افتخار کنیم…
افسوس که هنوز برایم میسر نیست.
کاش کشورم طورِ دیگر بود و از زندگی در آن لذت میبردیم
دلم براى سرزمینم و زنان ومردانش خیلى میسوزد
امروز چقدر برایشان اشک ریختم
کاش سختیهایشان تمام شود و شادى و آرامش به سرزمینم بر گردد.
#مریم_معصومی
امروز رییس جمهور تان هم انتخاب کردید به قول قوهّ ِ الهی.
دوستان من رای ندادم.در جواب سوالهایتان گفتم