جالب ترین ها

علت رفتن امیر محمد زند بازیگر معروف از ایران برای همیشه

علت رفتن امیر محمد زند بازیگر معروف از ایران برای همیشه

The reason for going to Amir Mohammad Zand from Iran forever

امیر محمد زند بازیگر با سابقه ی ایرانی عکسی از خود در کنار برج میلاد منتشر کرد و نوشت که شاید این

آخرین باری باشد که در کنار این برج عکیس میگیرد و به علت برخی مشکلات که در ادامه از زبان خود وی در سایت ایرانیا نقل شده

شاید مجبور باشد برای همیشه ایران را ترک کند.