جالب ترین ها

برنامه جدید مهران مدیری برای شبکه 3 در سال 96 – 97

برنامه جدید مهران مدیری برای شبکه 3 در سال 96 – 97

خبر ها و شنیده ها از آنجا حکایت دارد که مهران مدیری با پایان پروژه دورهمی پروژه و برنامه جدید دیگری

را قصد دارد روی انتن شبکه سوم سیما ببرد.

این پروژه مدیری حتی تا ساخت دکور هم پیش رفته و ساخت آن قطعی به نظر می آید.